Close

Za 2 en zo 3 juni 2018 –
Gouverneurstuin

Leeftijd: voor iedereen vanaf 12 jaar
Duur: 45 minuten
Prijs: kinderen € 4,- en vanaf 18 jaar € 6,-

http://dutchvinexwonderboys.blogspot.nl

Tickets Za 2 juni 20.00 u.

Tickets Zo 3 juni 12.00 u.

Tickets Zo 3 juni 14.00 u.

3x NIKS - Dutch Vinex Wonderboys

Een eigenzinnige ode aan verveling van drie keien in absurdistisch theater. Dichter bij de werkelijkheid dan de echte wereld.

Jolle Roelofs, Paul van der Laan en Tjebbe Roelofs hebben last van te veel prikkels en soms ook van elkaar. Met muziek, apps en absurde mimescènes proberen ze zich te ontworstelen aan de verveling en zoeken ze naarstig naar een uitweg uit de o zo saaie, veel te kleine kamer. Ze dagen intussen het publiek uit om de veelheid van de dingen die ze presenteren te filteren en zo tot de essentie te komen.

Bijna iedereen is het nut van verveling uit het oog verloren. In plaats van stil te staan op momenten dat ze niks te doen hebben, duiken de meeste mensen de afleiding in. Je kan ook nauwelijks anders met dat enorme aanbod op televisie, computer en smartphone. Ja, je vervelen is saai en monotoon. Maar je moet het af en toe wel lekker doen. Het geeft namelijk ruimte voor reflectie, focus en creativiteit.

De Dutch Vinex Wonder Boys laten graag zien hoe zij opgroeiden in een niksig gebied: Flevoland. Zij vervelen zich juist graag te pletter. Dat er niks is, betekent niet dat er niks te beleven valt. Je wordt dan juist aangesproken op je eigen kunnen, je wordt er juist razend creatief van. 

Concept en spel: Paul van der Laan, Jolle Roelofs, Tjebbe Roelofs
Eindregie: Sanne Verkaaik
Decor: Hester Jolink
Scènefoto’s: (met bloemetjesbank) Gerda Roelofs, (met grijze bank) Wieteke Opmeer