Close

NIKS

Aanvullende informatie
Leeftijd: groep 1 t/m 3
Voorstelling in het klaslokaal
Maximaal 30 toeschouwers

Voorstelling aanvragen
info@artofwonder.nl

Your service title

Wat is dat?

Een koffer.

Wat zit daarin?

Niks.

Wat heb je als je niks hebt?

‘NIKS’ is een fantasievolle, muzikale voorstelling van Garage TDI voor kleuters over tweevrienden en een lege koffer. De koffer blijkt een wereld vol verbeelding te zijn. Een wereld waar alles kan. Een wereld die de vrienden laat stampvoeten ,goochelen en zingen. Ze zoeken naar woorden, struikelen met en over elkaar en soms zit er ineens een vlinder op hun schouder.

CONCEPT & SPEL: Ruta van Hoof, Niki Verkaar, Enzo Coenen en Laurens van Lottum
COMPOSITIE: Enzo Coenen
KOSTUUM: Hadewych ten Berge
ARTISTIEK ADVIES: Dorien Folkers en Frederieke Vermeulen
FOTOGRAFIE: Moon Saris

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Huisregels

Om het festival voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten verlopen, hebben we enkele huisregels opgesteld voor op het festivalterrein.

  • De kassa op het festivalterrein is een half uur voor aanvang van de eerste voorstelling geopend. U kunt hier pinnen. Tickets zijn ook online verkrijgbaar via artofwonder.nl
  • Wij verzoeken het publiek om de mobiele telefoons tijdens de voorstellingen uit te zetten.
  • Bij de Doe-activiteiten zijn vrijwilligers van het festival aanwezig. Wij wijzen ouders op hun verantwoordelijkheid voor het begeleiden van hun kind. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, materiële of immateriële schade.
  • Op het terrein kun je gefilmd of gefotografeerd worden, de organisatie kan deze opnames gebruiken voor promotiedoeleinden.
  • Op het terrein worden tot 13.00 uur geen alcoholische dranken geschonken. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee te nemen het festivalterrein op. Het is verboden alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar. Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag of dronkenschap geweigerd worden.
  • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel te allen tijde op te volgen. 
  • Wij hanteren een ‘zero tolerance’ beleid. Dit houdt in dat er geen (soft)drugs zijn toegestaan op het terrein. Bij aantreffen op het terrein schakelen wij de politie in. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen kleding en tassen steekproefsgewijs worden gefouilleerd. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd. 
  • Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers toegestane ruimten te begeven.