Close

Zo 3 juni 2018 –
Gouverneurstuin

Leeftijd: voor iedereen vanaf 2 jaar
Duur: 45 minuten
Prijs: kinderen € 4,- en vanaf 18 jaar € 6,-

www.pimpampaars.nl

Tickets Zo 3 juni 10.30 u.

Tickets Zo 3 juni 12.30 u.

Tickets Zo 3 juni 15.00 u.

Pim Pam Paars - De Theaterstraat/Meboer & Bakker

Deze muzikale performance is een levend schilderij vol bonte kleuren, dansende vormen en komische noten.

‘Ppprrrrrsssssssttttt…’ Een groot knalgeel vierkant verschijnt en stuitert vrolijk rond. ‘Plop.’ Een kleine blauwe cirkel springt te voorschijn en doet een gek dansje om het vierkant heen. ‘Whooei’. Een rode driehoek, twee oranje strepen en vijf groene rechthoeken komen ook op het grote kleuren- en vormenfestijn af. Langzaam vinden ze een plekje en ontstaat er een prachtig landschap in alle kleuren van de regenboog.

 Aan het eind mogen kinderen ook in deze wonderlijke wereld stappen en die als kleine kunstenaars zelf mee maken. Het decor van de voorstelling verandert dan namelijk in een interactieve speel-installatie.

 Theatermakers Suzanne Bakker en Rianne Meboer delen een voorliefde voor abstracte beeldende kunst en theater met sterke beeldtaal en weinig woorden. Ze hebben een brede achtergrond in (muziek)theater, mime, clownerie en objecttheater. Ze lieten zich voor deze woordeloze voorstelling inspireren door het televisieprogramma Tik Tak en de abstracte schilderijen van kunstenaar Wassily Kandinsky.

Spel en concept: Suzanne Bakker, Rianne Meboer
Regieadvies: Paul van der Laan, Tjebbe Roelofs
Vormgevingsadvies: Calle de Hoog
Muziekadvies: Jolle Roelofs
Publiciteitsbeeld: Ruben Steeman (Buro RuSt)
Scènefoto’s: Moon Saris
Coproductie met 
de Theaterstraat. Het onderzoek van Pim Pam paars werd begeleid door 2 Turven Hoog.